Demografi

Berikut ini adalah data kependudukan di wilayah Desa Wedomartani:

 1. Jumlah Kepala Keluarga    : …   KK
 2. Jumlah Penduduk                : …     jiwa
 3. Kepadatan Penduduk          : 190  jiwa per ha
 4. Pertambahan Penduduk     :
  • Kelahiran                     :   …jiwa
  • Lahir laki-laki              :   …jiwa
  • Lahir perempuan      :   …jiwa
  • Penduduk datang     :    …  jiwa
 5. Pengurangan Penduduk   
  • Kematian                    :  …jiwa
  • Mati laki-laki              :     …jiwa
  • Mati perempuan       :     …jiwa
 6. Penduduk pindah   
  • Pindah laki-laki          :   …jiwa
  • Pindah perempuan  :   …jiwa
 7. Perincian Pemeluk Agama
  • Islam                           :  …jiwa
  • Katolik                           :   …jiwa
  • Kristen                         :   …jiwa
  • Hindu                           :     …jiwa
  • Budha                          :     …jiwa
 8. Tempat Tempat Ibadah
  • Masjid                          :   1 buah
  • Mushala :   5 buah

Sejarah

Sejarah Dusun Bakungan

Peta

Peta Dusun Bakungan

Wilayah

Wilayah Dusun Bakungan

Menu